Skatt, moms og regnskap i egen bedrift

Egen bedrift

Når man endelig har blitt sin egen sjef og har startet sin egen bedrift, eller er i planleggingsfasen av dette, så har man naturligvis mange spørsmål. Det er mye å sette seg inn i både før du starter eget firma og rundt det å drifte et firma, og det er et til tider komplisert regelverk som må følges dersom du vil unngå bøter og straffer. Vanlige spørsmål når man er i oppstartsfasen er om alt fra skatt og moms til selvangivelse og fradragsrett. I denne artikkelen skal vi derfor se nærmere på hvordan noe av dette fungerer når man driver egen bedrift.

Meld deg på kurs før du starter egen bedrift

Før vi ser nærmere på de ulike økonomiske aspektene ved det å drive egen bedrift, så vil vi råde deg til å melde deg på et gratis kurs for næringsdrivende. Disse arrangeres av Skatteetaten over hele landet, inntil flere ganger i året. Her kan du lære alt om regnskap og selvangivelse til skatt, merverdiavgift og fradragsrett. Kursene legges opp både for deg som driver enkeltmannsforetak eller aksjeselskap, og anbefales for enhver seriøs gründer.

Om merverdiavgift i selskaper

Alle som kjøper et produkt eller en tjeneste i Norge må betale merverdiavgift (moms) på kjøpet, uavhengig av om det er en bedrift eller en privatperson. Når du som bedrift har tjent mer enn 50 000 kroner, så skal du registreres i merverdiregistret, og skal etter den nevnte summen legge på 25 prosent merverdiavgift på hvert salg du har (forutsatt at produktet/tjenesten er momspliktig). Du må fortsatt betale moms på produkter du kjøper, men fordelen med å være en del av denne moms-ordningen er at du får fradrag på produkter og tjenester du kjøper som er relatert til selskapet. Med andre ord er moms sjeldent en utgift for firmaer, men snarere enn fordel.

Skatt og forskuddsskatt

Avhengig av hvilken selskapsform man velger når man starter egen bedrift, så vil også skattespørsmålet bli annerledes. I et enkeltmannsforetak så betaler man skatt av alt overskudd i selskapet. Du regner ut overskuddet ved å trekke fra inntekter minus utgifter. Man tar ikke ut lønn i et ENK, og følgelig er ikke penger til privat bruk en utgift. Det vanligste er å betale forskuddsskatt når man driver enkeltmannsforetak, men de første årene når man driver egen bedrift vil man kunne betale etterskuddsvis.

I et AS betaler du skatt først når du tar ut lønn. Men overskuddet i selskapet blir også beskattet ved nyttårsskiftet. I skrivende stund er selskapsskatten i Norge på 27 prosent.

Føre regnskap i egen bedrift

Når man starter egen bedrift, så vil de fleste holde utgiftene så lave som mulig. Derfor velger mange å føre regnskapet selv. Men hvis man snur litt på situasjonen – all den tiden man bruker på å lære seg regnskapsføring og ikke minst selve føringen – kunne man ikke ha brukt denne tiden på å tjene penger i bedriften? De fleste som ikke har drevet med regnskapsføring tidligere vil finne ut at det er både billigere og mer effektivt å sette dette bort til noen som kan det. Det behøver slettes ikke være veldig tidkrevende i oppstartsfasen dersom man vet hva man gjør, og følgelig vil ikke kostnaden bli for stor.

Det å føre regnskapet selv kan uansett være en god ordning for å holde kontroll på bedriftens økonomi. Men vær oppmerksom på at det er mange fallgruver her, der feil regnskapsføring kan resultere i at du kommer dårligere ut av det (færre fradrag, høyere innbetaling av skatt og så videre). Skatteetaten har flere kurs som er gratis for deg som ønsker å føre regnskapet selv i egen bedrift.