Kvaliteten på bildeler på nett. Er den bra?

Bildeler og kvalitet

Når bildeler ble tilgjengelig som et tilbud på nett, så ble bransjen mer konkurranseutsatt enn den tidligere har vært. Det er billigere å drive nettbutikker enn det er å drive fysiske butikker, i tillegg til at man kan nå et større marked uten vesentlig økte kostnader. Dette gjør at dette markedet er blitt mer attraktivt for flere leverandører av bildeler, og med flere leverandører, så får man bedre priser og bedre betingelser for hvordan delene blir levert, samt eventuelt hvordan man returnere deler som er blitt feilbestilt.

Men man har ikke bare fordeler med økt konkurranse. Det blir mer økonomisk attraktivt å tilby sine tjenester på et større marked med høyere inntjening, og det betyr også at man kan få useriøse aktører på markedet. Med flere aktører, og noen innskudd av useriøse aktører, så har forbrukere større utfordringer når de ønsker å finne en tilbyder som leverer deler av den kvaliteten man ønsker. Hvordan skal man vite at kvaliteten på delene man kjøper er like bra som originaldeler?

Økt konkurranse gir fordeler

Fordelene med økt konkurranse er at prisene blir lavere for forbrukeren. Når flere aktører ønsker å etablere seg på det samme markedet, så presses marginene ned til et nivå hvor de som driver mest effektivt er de som ender opp med å tjene penger. Når marginene presses så får forbrukerne bedre priser, men noen leverandører vil innse at de sliter med å tjene penger, enten fordi de har leverandører som ikke leverer billig nok, eller at de ikke har nok kunder. Dette kan føre til at de velger en leverandør som er billig, men som ikke nødvendigvis leverer deler av beste kvalitet. Dette er ofte en raskt løsning for å forsøke å bli en del av markedet, eller det kan være en måte å forsøke å utnytte markedet på.

Konkurranse gir også noen ulemper

Ulempene med økt konkurranse i forbindelse med bildeler på nett er at det også tiltrekker useriøse leverandører. Dette skaper utfordringer for kunder som forsøker å finne ut av markedet. Hvis man er ny på markedet og ikke kjenner noen andre som tidligere har kjøpt bildeler på nett, hva gjør man da? Da kan det være vanskelig å bestemme hvilke deler som er av den kvaliteten man ønsker.

Er kvaliteten like bra når man kjøper bildeler på nett

Tommel opp

Det spørsmålet som mange forbrukere stiller seg i dette nye markedet med lavere priser på bildeler på nett, er om kvaliteten på delene de ønsker å kjøpe er like bra som om man kjøper disse bildelene et annet sted? EU har innført krav som sier at man skal kunne benytte bildeler fra andre leverandører når man reparerer bilen, i tillegg til at man skal kunne få utført service hvor man ønsker. Dette skal ikke påvirke garantien på bilen, med mindre det kan påvises at man har benyttet deler som er av dårligere kvalitet enn det leverandøren ønsker.

Bedre eller lik kvalitet i forhold til originaldeler

For å hjelpe forbrukerne, så har man innført standarder for Norsk bildelsenter som gjør at man har mulighet til å bedømme dette. Hvis bildelene man kjøper svarer til en anerkjent standard som bekrefter at delene er av like god eller bedre kvalitet som originaldelene, så er man sikret i forhold til at man kan kjøper deler som er gode nok. De useriøse leverandørene blir raskt avslørt i forhold til denne typen standarder, i tillegg til at man etter hvert vil finne informasjon om deres rykte på nett. Dette gjør livet enklere for forbrukere som ønsker å benytte seg av bildeler på nett, og det gjør at nettbaserte tjenester vil kunne konkurrere med fysiske butikker.