Traumebehandling

Traumer – Forekomst og behandlingsmetoder

Man kan forklare begrepet traume som en betegnelse for både fysiske og psykiske belastninger som har oppstått på grunn av påvirkning utenfra. Man kan skille mellom psykisk og fysisk traume, der man enten har opplevd en skade på kroppen, eller en psykisk påkjenning.

Noen traumer skyldes også en hendelse som både har forårsaket fysiske og psykiske belastninger. Et traume kan også forklares med minner som man prøver å undertrykke eller glemme. Ofte er dette en …