Hvor mye tjener en eiendomsmegler?

Hva tjener en eiendomsmegler

I Norge er det anslagsvis 4000 eiendomsmeglere som jobber med dette på fast basis, og årlig mottar handelshøgskolen BI søknader fra mer enn 600 studenter som ønsker å utdanne seg som eiendomsmegler. Tar man med de offentlige høgskolene som tilbyr den samme studieretningen, så er tallet trolig en god del høyere. Med andre ord er det et ettertraktet yrke, som ofte forbindes med gode lønninger og høy provisjon. Det er heller ikke så langt fra sannheten, men det er et godt stykke mellom lønnsnivået fra de best betalte eiendomsmeglerne til de dårligste.

For eiendomsmeglere jobber etter ulike lønnsmodeller, der enkelte jobber kun for fastlønn, mens andre kun har provisjon for å betale regningene sine. Eller en kombinasjon av begge, noe som ofte byr på den mest forutsigbare lønnsutbetalingen i denne bransjen. Den lønnen man får utbetalt uavhengig av om man har hatt noen salg eller ikke kalles gjerne for garantilønn, og denne har som regel en sammenheng med en provisjonen du får. Les videre for å lære alt du behøver å vite om lønnsnivået for en eiendomsmegler.

Så mye tjener en «vanlig» eiendomsmegler

En vanlig eiendomsmegler vil som regel ha en kombinasjon av garantilønn og provisjon. Hvis man har 10 000 kroner i garantilønn (månedlig), så vil man som regel få en ganske stor del av provisjonen som arbeidsgiveren sitter igjen med etter salg av en bolig. Har man derimot 30 000 kroner i garantilønn (noe som er en forholdsvis bra månedslønn i Norge), så vil man få mindre provisjon av salget. Mange eiendomsmeglere kan selv velge hvilken modell de jobber etter, men har man mange oppdrag og oppnår gode salg så vil det som regel lønne seg med så høy provisjon som mulig.

Normal provisjon for en eiendomsmegler i Bergen er fra 0,8 til 2 prosent av boligens salgssum. Enkelte meglerselskaper operere også med fastpris, noe vi også skal gjøre i dette eksempelet. Hvis du som selger betaler 100 000 kroner til megleren for oppdraget, så vil megleren sitte igjen med 80 000 kroner etter moms. Av denne summen så skal arbeidsgiveren (for eksempel DNB Eiendom) ha 70 prosent av summen, slik at megleren sitter igjen med 24 000 kroner for dette salget. Med en slik totalsum er det snakk om salg av en relativt dyr bolig, og en nokså omfattende jobb.

Følgelig kan dette være det eneste oppdraget den aktuelle eiendomsmegleren rakk denne måneden. Med en garantilønn på 10 000 kroner blir månedslønnen på 34 000 kroner – før skatt. Regner vi med at megleren betaler rundt 30 prosent i skatt, så er nettolønnen på 24 000 kroner. Antar vi at megleren jobber i en hundreprosent stilling med en normal arbeidstid på rundt 160 timer på en måned, så blir timelønnen på 150 kroner i dette eksempelet!

Meglerlønninger er ikke svimlende høye

Det er med andre ord en misforstått oppfatning at eiendomsmeglere tjener ekstremt godt i forhold til andre yrkesgrupper i Norge. Selv om dette kun er et illustrert eksempel, i en bransje der det er store sprik i lønnsnivået mellom de beste meglerne og de «helt alminnelige», så er det ikke nødvendigvis noen sikker vei til rikdom selv om man har tatt en bachelorgrad i eiendomsmegling og fått seg jobb. Når det er sagt så er det heller ingen hindring for å tjene gode penger som eiendomsmegler, forutsatt at man jobber med den lønnsmodellen som er riktig for en selv og oppnår flere gode salg hver eneste måned.

Når man er nyutdannet megler har man selvfølgelig utdanningen i boks, men de fleste vil oppleve arbeidslivet i praksis som noe helt annet enn skolebøkene og teorien. Følgelig vil det være viktig å lære av de erfarne, og for deg som ønsker å bli en suksessrik eiendomsmegler så gjelder det å søke informasjon og råd av de som gjør det bra i sitt yrke. Ydmykhet er en av nøklene til suksess som eiendomsmegler.