Rus på jobb

Rus på og i forbindelse med jobb er et problem for mange. Når det sosiale presset blir stort og mulighetene mange for anledninger med alkoholservering kan dette bli problematisk. For noen er dette en utfordring, mens andre kan bruke alkohol eller narkotiske stoffer for å håndtere tunge ansvar.

Rus for økt prestasjon

Det finnes flere eksempler på bruk av narkotiske stoffer eller alkohol for å presse grenser. For eksempel vises det til flere tilfeller hvor man i transportbransjen øker grensene for kjørelengde og kjøretid. Om man klarer å presse avstanden til det ytterste kan man rekke flere leveranser på kortere tid. Konkurransen er høy og hver last teller. Andre eksempler er en trend fra IT bransjen på 90-tallet. Etter 80-tallets .com-bølge slet mange firmaer med å holde seg interessante når man måtte vise til faktiske leveranser etter alle investeringene i svevende ideer. De som ville overleve trengte å presse frem resultater når konkurrentene begynte å falle sammen rundt dem da ideene deres ikke var annet enn ideer. Mange hadde flyttet rett fra gutterommets eksperimenter til kontorer hvor de stort sett jobbet på samme vis. Det var ikke uvanlig med prestasjonsfremmende midler som inneholdt store mengder koffein og sukker. De mest ekstreme trakk marihuana og hasj inn på kontoret i forsøket på å presse frem nødvendige leveranser.

For mye ansvar tynger

I andre kretser er det andre problemstillinger som er vanskelige å hanskes med. For mye ansvar tynger mer enn noen klarer å håndtere. Ledere for store firmaer som sliter med å få frem nødvendige resultater for at firmaet skal overleve, eller finansinvestorer som bommer på investeringene, søker gjerne andre løsninger. Noen velger å stenge ute følelser med alkohol og narkotiske stoffer. I noen land har presset vært så stort i flere sammenhenger at flere finansmeglere og sjefer velger selvmord fremfor å håndtere store tap. Flere ledere i store konserner ender opp med flaska skjult i skrivebordsskuffen eller altfor mange besøk i baren på vei hjem fra jobb.

Utelivsbransjen

Utelivsbransjen er en spesielt utsatt bransje for alkoholrus. Når man stort sett jobber i barer og restauranter får man lett en begrensning for hvem man sosialiserer med. De fleste har fri når andre er på jobb. Ofte får man da mange venner i samme bransje. Det blir gjerne til at man møtes over en drink på baren hvor man jobber, eller på bransjesteder og på bransjekvelder. Flere opplever også at man blir sittende og ta en øl med kolleger på jobb når skiftet er over. Utelivsbransjen har ofte utfordrende arbeidstidspunkter når man presser grensene for hver ansatt for å klare inntektskrav. Det er høyt press på de ansatte og lett for at man gir etter for den sosiale påvirkningen fra kolleger.

Fyll på jobben

Når man jobber mye og behovet for alkohol presser på, er det lett for at man presser grensene nærmere arbeidstiden. Når grensene presses for langt tar man plutselig en eller flere drinker rett før jobb. Flere jobber i utelivsbransjen har høyt press for å drikke med kunder på jobb. Reglene er blitt såpass strenge på dette i Norge at dette blir mindre og mindre vanlig. Men skjult drikking på jobb og drikking rett før jobb kan utsette andre for fare og nedsette vurderingsevnen i din arbeidssituasjon.

Rus på og i forbindelse med jobb er et utbredt problem. Holdningskampanjer og strenge lover og regler i flere bransjer reduserer fyll på jobben. Men det forekommer og kan skape store problemer for kolleger og en selv.

Behandling for rusavhengighet

VAL-BO Behandling er et godt eksempel på hvor du kan få behandling og hjelp for misbruk og rusavhengighet.