Nå kan du ta din ståhjuling ut på gaten i Norge

På tur med ståhjuling - Segway

I løpet av våren 2014 ble det lovlig for privatpersoner å kjøre Segway, også kalt ståhjuling på norske veier. Dette var en av de første, større lovforandringene som Solberg-regjeringen utførte, etter at de vant valget på høsten 2013. Selv om det nå blir åpent for fritt ferdsel med Segway, blir det naturligvis innført noen reguleringer i kjent, norsk stil.

Nytt regelverk

Ettersom ståhjuling ikke kan sammenlignes med verken en elektrisk sykkel eller et motorisert kjøretøy – så må det lages nye regelverker for denne typen fremkomstmiddel. Nøyaktig hvordan dette lovverket blir er ikke kjent i skrivende stund, men målsetningen er at regelverket skal godkjennes innen juni 2014, slik at Segway-kjøringen blant det norske folk skal begynne.

Sannsynligvis vil Segwayen bli definert som en mellomting av de to overnevnte transportmidlene, og derfor vil den kunne brukes på noen av de samme områdene som vanlige sykler. Begrensninger i utmark og turstier vil gjelde, slik at det ikke blir helt fritt frem. Dessuten vil det ikke være lovlig å benytte Segwayer på bilveier med hastigheter over 60 km/h.

Ingen krav om førerkort

Dersom du er en av de som gleder deg til å rulle ut Segwayen, så må du sannsynligvis være fylt minst 16 år for å gjøre det lovlig. Dette er enda ikke bestemt, men ser ut til å bli godkjent av regjeringen. Dog krever de ingen form for førerkort når man kjører doningen, og det vil neppe bli noe krav om at den skal registreres.

Allikevel er det også lagt ut forslag om forsikringer på Segway, slik at man har økonomisk dekning dersom man skulle være innblandet i et uhell med doningen. Segway vil være tillatt i gågater og på turistområder, slik at man må opptre varsomt på disse områdene. Her er det ventet at hastigheten vil bli redusert.