Tunika og vikinger

Tunikaen og vikingene

Når vi moderne nordmenn tenker på vikingtiden, vår historiske storhetstid, så er det ofte fantasieggende bilder. Disse er gjerne av barsk og voldsom norsk natur, fagre vestlandsfjorder omgitt av stupbratte fjell, smekre vikingskip med vakre, kunstferdig utskårne dragehoder i stavnen, og fargerike skjold langs skipssidene, og lynende blanke sverd med dramatisk klingende navn som Brynjebiter og Dragvendel som farer forbi vårt indre øye.

Vikingtiden, som tradisjonelt sett regnes fra overfallet på klosteret i Lindisfarne i …